Xét duyệt công văn số 7500/SXD-QLKT

Xét duyệt công văn số 7500/SXD-QLKT

Xét duyệt nội dung công văn số 7500/SXD-QLKT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của sở Xây Dựng có liên quan đến phương án kiến trúc tổ hợp Khách sạn - Căn hộ tại lô 29 và 30 góc đường Võ Nguyên Giáp - Thích Phước Huệ - Quận Sơn Trà (kèm theo); Chủ tịch UBNH thành phố có ý kiến sau:

Xét duyệt nội dung công văn số 7500/SXD-QLKT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của sở Xây Dựng có liên quan đến phương án kiến trúc  tổ hợp Khách sạn - Căn hộ tại lô 29 và 30 góc đường Võ Nguyên Giáp - Thích Phước Huệ - Quận Sơn Trà (kèm theo); Chủ tịch UBNH thành phố có ý kiến sau:

Thống nhất theo đề suất của Sở Xây dựng tại công văn nêu trên. Giao sở Xây Dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lập phương án kiến trúc công trình bổ xung, có chất lượng về mặt kiến trúc công trình, tương xứng với cảnh quan ven biển của thành phố, đảm bảo diện tích đõ đậu xe  và không gian phúc lợi xã hội khách , tăng tỷ lệ loại căn hộ lọa I, hạn chế tối đa hình thành các loại căn hộ có giá thành mức trung bình trở xuống, trình UBND thành phố xem xét trước khi triển khai các bước thiếp theo./.

Hồ sơ pháp lỹ Central Coast Đà Nẵng