Thiết kế khối căn hộ Central Coast Đà Nẵng

Thiết kế khối căn hộ Central Coast Đà Nẵng

Central Coast Đà nẵng được thiết kế bởi công ty TNHH MTV Tư Vấn & Xây dựng A.S.P.T được thiết kế theo chuẩn quốc tế được phân loại làm nhiều phòng khác nhau 
Mặt Bằng Central Coast Đà nẵng
Mặt bằng chi tiết căn hộ Central Coast Đà Nẵng
1. Loại 1: Căn hộ 3 phòng ngủ gồm căn hộ số 06 - CH1
        + Diện tích là 110 m2 
        + Hướng căn hộ : Cửa chính hướng Nam, View căn hộ hướng Biển Đông
 
2. Loại 2: Căn hộ 2 phòng ngủ gồm các căn hộ: 
2.1: Căn hộ 01 - CH7 
        + Diện tích là 81 m2 
        + Hướng căn hộ : Cửa chính hướng Bắc, View căn hộ hướng Nam và Tây (Lô đất Biệt thự, Liền kề, View Quảng trường Biển đông, Bãi tắm Biển Đông, Khách sạn Alacarte Đà Nẵng, Trung tâm Đà Nẵng, Sông Hàn)
2.2: Căn hộ 02 - CH6 ,  căn hộ 03 - CH5, căn hộ 05 - CH3
       + Diện tích là 60 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Bắc, View căn hộ hướng Nam (Lô đất Biệt thự, Liền kề, View Quảng trường Biển đông, Bãi tắm Biển Đông, Khách sạn Alacarte Đà Nẵng)
2.3: Căn hộ 05A - CH2 
       + Diện tích là 75 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Bắc, View căn hộ hướng Bắc, hướng Nam (Biển đông, Bãi tắm Biển Đông, Lô đất Biệt thự, Liền kề, View Quảng trường Biển đông, Khách sạn Alacarte Đà Nẵng)
2.4: Căn hộ 09 - CH8 
       + Diện tích là 85 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Nam, View căn hộ hướng Tây (Trung tâm Đà Nẵng, Sông Hàn)
2.5: Căn hộ 10 - CH9 
       + Diện tích là 85 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Bắc, View căn hộ hướng Tây (Trung tâm Đà Nẵng, Sông Hàn)
2.6: Căn hộ 14 - CH10 
       + Diện tích là 81 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Nam, View căn hộ hướng Tây, hướng Bắc (Trung tâm Đà Nẵng, Sông Hàn, Tòa Alphanam, Cầu Hữu Phước, Vịnh Đà nẵng, Bán đảo Sơn Trà)
2.7: Căn hộ 15 - CH11,  căn hộ 16 - CH12
       + Diện tích là 60 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Nam, View căn hộ hướng Bắc (Tòa Alphanam, Cầu Hữu Phước, Vịnh Đà nẵng, Bán đảo Sơn Trà)
 
3. Loại 3: Căn hộ 1 phòng ngủ gồm các căn hộ
3.1. Căn hộ 6 - CH4
       + Diện tích là 58 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Nam, View logia Biển đông
3.2. Căn hộ 11 - CH13
       + Diện tích là 59 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Bắc, View logia Biển đông
3.3. Căn hộ 12 - CH15
       + Diện tích là 58 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Bắc, View logia Biển đông
3.4. Căn hộ 12A- CH17
       + Diện tích là 52 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Bắc, View logia Biển đông
3.5. Căn hộ 17- CH14
       + Diện tích là 50 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Nam, View căn hộ hướng Bắc (Tòa Alphanam, Cầu Hữu Phước, Vịnh Đà nẵng, Bán đảo Sơn Trà)
3.6. Căn hộ 18 - CH16 , Căn hộ 19 - CH18
       + Diện tích là 45 m2
       + Hướng căn hộ: Cửa chính hướng Nam, View căn hộ hướng Bắc (Tòa Alphanam, Cầu Hữu Phước, Vịnh Đà nẵng, Bán đảo Sơn Trà)
 
Thông tin liên quan: