Phê duyệt tổng mặt bằng kỹ thuật công…

Phê duyệt tổng mặt bằng kỹ thuật công trình tổ hợp Khách Sạn - Căn hộ

Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật công trình Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ cao cấp Central Coast, kèm theo các văn bản vẽ tổng mặt bằng do công ty cổ phần thiết kế và quy hoạch sông Hàn Lập với những nội dung chính như sau:

Điêu 1: Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật công trình Tổ hợp Khách sạn - Căn hộ cao cấp Central Coast, kèm theo các văn bản vẽ tổng mặt bằng do công ty cổ phần thiết kế và quy hoạch sông Hàn Lập với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu quy hoạch

- Xác định các chỉ tiêu chính về hạ tầng kỹ thuật công trình.

- Làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng tiếp theo.

Chi tiết xem tại văn bản:

Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng

Hồ sơ pháp lý dự án Central Coast Đà Nẵng

Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng