Biên bản thỏa thuận đấu nối vào hệ…

Biên bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống cấp nước Đà Nẵng

Căn cứ công văn số: 39/CV-MĐ-ĐNCN ngày 08 tháng 03 năm 2016 của công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Thương Mại Minh Đông về việc thỏa thuận đối nối cấp nước công trình: Tổ hợp Khách Sạn và Căn Hộ cao cấp Central Cost tại Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn và hệ thống cấp nước Đà Nẵng
Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng
Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng
Hồ sơ pháp lý Central Coast Đà Nẵng